Aurum Blue فایل اندوروتاری
Aurum Blue فایل اندوروتاری
Aurum Blue

فایل اندو روتاری Aurum blue متابایومد. این فایل از آلیاژ NITI ساخته شده و در فرایند گرمادهی، گرماداده شده است که در نتیجه آن استحکام و مقاومت آن را در برابر تنش های وارده حین عملیات اندو افزایش داده است. Memory Shape بودن این فایل خاصیت ارتجاعی فوق العاده ای به این فایل داده است و باعث میشود که این فایل بدون شکستن حین اندو شکل کانال را به خود بگیرد.


Martensitic Alloy

Martensitic Alloy

فایل Aurum Blue از آلیاژ های Martensitic ساخته شده اند. در تولید این فایل ها برخلاف پروسه معمول تولید آلیاژ NITI، تبدیل آلیاژ از austenitic به Martensitic در دمای اتاق انجام شده است که این امر انعطاف پذیری فوق العاده ای به این فایل ها داده است.


Memory Shape

Memory Shape

عملیات حرارتی انجام شده بر روی فایل های Aurum Blue، این فایل ها را تبدیل به فایل های memory shape کرده است که با ورود به کانال، شکل کانال را به خود گرفته و از فشار به دیواره کانال و دفرمه کردن ناحیه نرم اپکس جلوگیری میکند. این خاصیت مزیت بزرگی در اندو کانال های Multi curve محسوب می شود


Cross section

Cross section

سطح مقطع فایل های Aurum Blue Finisher به صورت Convex Triangular طراحی و ساخته شده است. این طراحی علاوه بر حفظ انعطاف پذیری فایلها در استرس های حین اندو، شکل Convex فایل ها را حفظ کرده و پایداری فایل در تنش های بالا را افزایش میدهد و از شکستن آن جلوگیری میکند