MetaPex کلسیم هیدروکسید با ید
MetaPex کلسیم هیدروکسید با ید
MetaPex

کلسیم هیدروکسید مخصوص پرکردن موقت کانال با خاصیت ضدباکتریایی و پاک کننده کانال. از کلسیم هیدروکسید متاپکس میتوان در انواع ترمیم های داخلی و خارجی کانال نیز استفاده کرد. این محصول از ترکیبات Calcium Hydroxide, Iodoform, Silicon oil تشکیل شده و در سرنگ های 2.2 گرمی عرضه میشود


ترکیبات

ترکیبات

متاپکس Metapex متابایومد از ترکیبات یدوفورم، کلسیم هیدروکسایدو ورغن سیلیکون تشکیل شده است. این ترکیبات خاصیت ضدباکتریایی و مقاومت بالایی به متاپکس داده است