مرکز تحقیق و توسعه

R&D Center

مرکز تحقیق و توسعه متابایومد یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی دنیا در زمینه پزشکی و دندانپزشکی است. این مرکز با هدف توسعه و ارتقا سطح سلامت جهانی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات مدرن دنداپزشکی و پزشکی و همچنین تحقیقات بنیادین در زمینه تولید مواد مصرفی با کیفیت ایجاد شده است.
مرکز تحقیق و توسعه متابایومد به طور مداوم با استفاده از دانش روز پزشکی و دندانپزشکی و همچنین نتایج تحقیقات بالینی به بهبود محصولات خود میپردازد. هدف ما در متابایومد ارتقا سطح سلامت و بهداشت جهانی با تولید محصولاتی با کیفیت و با بالاترین استانداردهای روز دنیا است.

metebiomed