EQV آبچوراتور
EQV آبچوراتور
EQV

دستگاه آبچوراتور EQV مخصوص پرکردن، بریدن و پک کردن گوتا پرکا درون کانال است. این دستگاه از یک گان و یک گوتا کاتر تشکیل شده است. از گوتا کاتر برای بریدن و پک کردن گوتا در یک سوم انتهای کانال و از گان برای پرکردن دو سوم بالای کانال با استفاده از تزریق گرم گوتا استفاده میشود.


گان

گان

گان دستگاه آبچوراتور EQV برای پر کردن دو سوم ابتدای کاتال استفاده می شود. گوتا بار در مخزن دستگاه قرار میگیرد و پس از اینکه دمای دستگاه به بیشتر از 180 درجه سانتی گراد رسید میتوان به تزریق گرم گوتاپرکا درون کانال اقدام کرد. نشانگر ولتاژ باتری و همچنین دمای دستگاه و امکان تغییر دستی دما، رابط کاربری ساده ای را برای دستگاه ایجاد کرده است.


پن

پن

پن دستگاه آبچوراتور EQV برای فشرده کردن و بریدن مقادیر اضافه گوتا درون کانال استفاده می شود. بعد از روشن کردن پن و لمس کلید تعبیه شده بر روی دستگاه، دمای آن به سرعت به 200 درجه سانتی گراد می رسد و میتوانید به بریدن گوتا پرکا درون کانال اقدام کنید. نمایشگر میزان شارژ باتری و بدنه مقاوم در برابر ترکیبات رنگی شیمیایی پر استفاده در دندانپزشکی، رابط کاربری ساده و ظاهر جذاب و ارگونومیکی را به دستگاه داده است.