MD Temp تمپ موقت
MD Temp تمپ موقت
MD Temp

از تمپ یا کویت MD Temp متابایومد برای پانسمان نمودن حفره های ایجاد شده بر روی دندان ناشی از جریان ترمیم و عصب کشی و همچنین برای محافظت از منطقه پالپ و عاج و مینای دندان و یا کانال اندو شده در طول موقت دوره درمان استفاده می شود. بدون افزایش حجم و پایداری عالی پس از سفت شدن، دارای طعم مطبوع نعناع و بدون اوژنول، پر کردن موقت حفره، کاربرد آسان و خارج کردن راحت، ایجاد سیل عالی حفره، ماندگاری طولانی و پایداری پس از سفت شدن و توانایی فشرده شدن خوب از جمله ویژگی های تمپ متابایومد است