NETC سیلر موقت
NETC سیلر موقت
NETC

از NETC برای seal کردن موقت crown و bridge استفاده می شود. سیلر موقت NETC مخصوص بیمارانی است که نسبت به مواد با اژنول حساسیت دارند. working time این سیلر حدود 1.5 دقیقه و setting time آن حدود 6 دقیقه است و همین امر سرعت و سهولت کاربری این محصول را افزایش داده است