AURUM PRO فایل اندو روتاری
AURUM PRO فایل اندو روتاری
AURUM PRO

فایل اندو روتاری Aurum Pro آسورت بر اساس سیستم اندو پرو طراحی و تولید شده است. پک آسورت دارای 6 فایل است که عبارتند از orifice opener - دو عدد فایل shaper که مخصوص shaping دیواره کانال است و سه عدد فایل finisher که برای شکل دهی و اندو ناحیه اپکس استفاده میشود. استحکام و مقاومت این فایل دوبرابر فایل های یونیورسال است.


مقاومت فوق العاده

مقاومت فوق العاده

فایل روتاری Aurum Pro نسبت به فایل های یونیورسال دارای دو برابر مقاومت بیشتر است و در سیکل های چرخشی با نرخ کمتری فرسوده میشود و یا می شکند