META P&Bond باندینگ نسل 5
META P&Bond باندینگ نسل 5
META P&Bond

باندینگ نسل 5 متابایومد باندینگ فوقق العاده قوی برای آمالگام و روش های غیر مستقیم باندینگ و پرایمینگ یک مرحله ای کامپوزیت استفاده می شود. وجود سیمان ادسیو و روکش پرسلن از دلایل محبوبیت و کیفیت این باندینگ در مقایسه با دیگر برندها است.