MD-ChelCream EDTA
MD-ChelCream EDTA MD-ChelCream EDTA
MD-ChelCream

از این ماده جهت پاک و ضدعفونی کردن ریشه کانال و آماده سازی آن برای عملیات اندو استفاده می شود. MD-ChelCream متابایومد در دو سرنگ 7 گرمی عرضه می شود. این محصول با خاصیت ضدعفونی کنندگی در از بین بردن باکتری ها و همچنین برداشتن لایه های اسمیر توانایی بالایی دارد


موارد استفاده

موارد استفاده

از MD-ChelCream میتوان در موارد متعددی در اندودونتیک استفاده کرد. از جمله این موارد میتوان به برداشتن لایه های اسمیر در کانال اصلی و کانال های فرعی غیر قابل دسترس نام برد. از دیگر موارد میتوان به خاصیت ضدعفونی کنندگی بالای آن در از بین بردن باکتریها و همچنین برداشتن نواحی کلسیفه شده اشاره کرد.