بازکردن و تست متاپکس پلاس متابایومد


متاپکس پلاس نمونه جدید متاپکس است که در انواع پروسه های ترمیمی و اندو کاربرد دارد. از متاپکس میتوان به عنوان سیلر دندان های شیری استفاده کرد. از دیگر کاربردهای آن میتوان به پروسه های ترمیمی پالپ کپینگ نام برد که به عنوان لاینر مناسب است